Aktuální informace
Novinek na stránku
Přihlašování a placení začne v pondělí přístí týden
Vytvořena nová verze systému na správu soutěže.
Během týdne se začne přihlašovat do nového ročníku