Aktuální informace
Novinek na stránku
Zahájeno přihlašování. Nezapomeňte si přečíst pravidla soutěže!
Pokyny pro práci se sytémem - rozhodčí, majitelé ...
Přihlašování a placení začne v pondělí přístí týden
Vytvořena nová verze systému na správu soutěže.
Během týdne se začne přihlašovat do nového ročníku